PARIME DHE PROGRAMI I PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË

“PARIMET” Mbështetje në vlerat e qëndrueshme të traditës më të mirë Demokristianët punojnë që shoqëria shqipatre të ngrihet dhe të funksionojë bazuar në vlerat e demokracisë kristiane. Me vlera të demokracisë kristiane, demokristianët nënkuptojnë vlerat universale të së mirës, sinqeritetit respektit dhe mirësisë, vlera këto që bëjnë të mirfunksionojë çdo demokraci reale. Vlerat mbi të cilat qëndron fort PDK e Shqipërisë dhe që shërbejnë si udhërrëfyese të gjith veprimtarisë tonë janë, r

Read More